Pågående Projekt


EU-logga.jpg
Projekt i Vilhelmina kommun 2018-2020
  • Tillsammans med Vattenfall färdigstalla ON och förstärka OSN till Marsliden/Ströcka(Byggstart 2017) påbörjat av byaföreningen.(2016)
  • ON i Matsdal 2019-2020
ON = Områdesnät       OSN = Ortssammanbindande Nät


Tidigare genomförda projekt

Ettan Projektet 2000-07-01- 2002-12-31
Resulterade i att fibernät byggdes i 8 byar i kommunen.

Tvåan Projektet 2002-09-01- 2005-12-31
Resulterade i att fibernät byggdes i ytterligare 5 byar i kommunen.

Trean Projektet 2006-01-01- 2007-12-31
Resulterade i att fibernät byggdes i ytterligare 4 byar i kommunen.

Fyran Projektet 2007-01-01- 2010-12-31
Resulterade i att fibernät byggdes i ytterligare 5 byar i kommunen
mer om fyran projektet

Projekt Fjällräddningn Etapp1
Med projektet är att säkra och förstärka IT-infrastrukturen i Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele kommuner

Etapp Vilhelmina-Stalon
Resulterade i en snabb och stabil anslutning till byarna i området samt att fibernät byggdes i ytterligare 3 byar i kommunen

Etapp Stalon - Klimpfjäll
Resulterade i en snabb och stabil anslutning till området samt möjlighet att ansluta sig till fibernät i ytterligare 3 byar i kommunen.

Etapp Skansnäs-Dikanäs-Kittelfjäll
Resulterade i en snabb och stabil anslutning till området samt möjlighet att ansluta fastigheterna på sträckan.

Etapp Dikanäs - Stalon för PTS 2015-06-01 - 2015-10-31
Resulterade i en snabb och stabil anslutning mellan orterna samt möjlighet att ansluta fastigheterna på sträckan.

Etapp Klimpfjäll - Jämtland för (Stekenjokk) för PTS 2015-06-01 - 2015-10-31
Resulterade i en snabb och stabil anslutning mot Jämtlandslän möjlighet att ansluta fastigheterna på sträckan.

OSN/ON fram till och i byarna Fatmomakke och Grundfors. (2015 - 2017)

OSN/ON fram till och i Blaikliden tillsammans med byaföreningen. (2015 - 2017)

ON i Stalon tillsammans med byaföreningen och Vattenfall. (2015 - 2017)

ON tillsammans med byaföreningar i byarna Sunnansjö, Lillsutsberg, Västansjö, Dorris. (2016 - 2017)

ON i Västra delen av Klimpfjäll och Soldalen/Velmesmakke.(2016 - 2017)

Förstärkning av OSN tillsammans med Vattenfall mot Forsnäs/Lövåsen/Badviken och på sikt Volgsjöfors.(2016-2018)

Tillsammans med Vattenfall utökat nätet på områdena Borkaliden och Odlingsvägen i Kittelfjäll.(2017).

Tillsammans med Vattenfall byggt exploateringsområde i Lövberg och Klimpfjäll (2017)

Tillsammans med Vattenfall färdigstallt ON i Eriksberg (2017)

ON i Malgonäs (2017-2018)

Tillsammans med Vattenfall förstärkt OSN till Grytsjö(Byggstart 2017)

Tillsammans med Vattenfall färdigstallt ON och förstärka OSN till Bränna och Viktorp (2019-2020)

ON i Övre Lövliden 2018

ON i Djupdal 2018-2019

ON i Volgsjöfors 2018-2019