Pågående Projekt


EU-logga.jpg
Projekt i Vilhelmina kommun 2018-2020

 • Tillsammans med Vattenfall färdigstalla ON och förstärka OSN till Marsliden/Ströcka(Byggstart 2017) påbörjat av byaföreningen.(2016)
 • Tillsammans med Vattenfall förstärka OSN till Grytsjö(Byggstart 2017)
 • Tillsammans med Vattenfall färdigstalla ON och förstärka OSN till Bränna och Viktorp.
 • ON i Övre Lövliden 2018
 • ON i Djupdal 2018-2019
 • ON i Volgsjöfors 2018-2019
 • ON i Matsdal 2019-2020
Lokala projekt i tätorten 2018
 • Huvudnoden - förstärkningsarbeten för förbättrat ringnät  Q1 2018
 • Vibonod - förstärkningsarbeten för förbättrat ringnät     Q1 2018
 • Byte aktiv utrustning skidspåret       Q1 2018
 • Nod Volgsjö skola - förstärkningsarbeten för förbättrat ringnät  Q2 2018
 • Byte utrustning - Skidspåret
 • Byte utrustning - Kartstigen
 • Larco - Förbättringsarbeten   Q2 2018
 • Industricentra - förstärkningsarbeten för förbättrat ringnät      Q2 2018
 • Baksjönäsnoden - Förbättringsarbeten        Q2 2018
 • M3 nod - Förbättringsarbeten  Q2 2018
 • Bofinken - Förbättringsarbeten        Q3 2018
 • Tallåsen - Förbättringsarbeten       Q3 2018
 • Fiberförstärkning till bergbacka tillsammans med Vattenfall   Q3 2018
 • Täppanområdet - Förbättringsarbeten Q4 2018
 • Storgatan nod - Förbättringsarbeten   Q4 2018
 • Strandvägen - Förbättringsarbeten    Q4 2018ON = Områdesnät       OSN = Ortssammanbindande Nät


Tidigare genomförda projekt

Ettan Projektet 2000-07-01- 2002-12-31
Resulterade i att fibernät byggdes i 8 byar i kommunen.

Tvåan Projektet 2002-09-01- 2005-12-31
Resulterade i att fibernät byggdes i ytterligare 5 byar i kommunen.

Trean Projektet 2006-01-01- 2007-12-31
Resulterade i att fibernät byggdes i ytterligare 4 byar i kommunen.

Fyran Projektet 2007-01-01- 2010-12-31
Resulterade i att fibernät byggdes i ytterligare 5 byar i kommunen
mer om fyran projektet

Projekt Fjällräddningn Etapp1
Med projektet är att säkra och förstärka IT-infrastrukturen i Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele kommuner

Etapp Vilhelmina-Stalon
Resulterade i en snabb och stabil anslutning till byarna i området samt att fibernät byggdes i ytterligare 3 byar i kommunen

Etapp Stalon - Klimpfjäll
Resulterade i en snabb och stabil anslutning till området samt möjlighet att ansluta sig till fibernät i ytterligare 3 byar i kommunen.

Etapp Skansnäs-Dikanäs-Kittelfjäll
Resulterade i en snabb och stabil anslutning till området samt möjlighet att ansluta fastigheterna på sträckan.

Etapp Dikanäs - Stalon för PTS 2015-06-01 - 2015-10-31
Resulterade i en snabb och stabil anslutning mellan orterna samt möjlighet att ansluta fastigheterna på sträckan.

Etapp Klimpfjäll - Jämtland för (Stekenjokk) för PTS 2015-06-01 - 2015-10-31
Resulterade i en snabb och stabil anslutning mot Jämtlandslän möjlighet att ansluta fastigheterna på sträckan.

OSN/ON fram till och i byarna Fatmomakke och Grundfors. (2015 - 2017)

OSN/ON fram till och i Blaikliden tillsammans med byaföreningen. (2015 - 2017)

ON i Stalon tillsammans med byaföreningen och Vattenfall. (2015 - 2017)

ON tillsammans med byaföreningar i byarna Sunnansjö, Lillsutsberg, Västansjö, Dorris. (2016 - 2017)

ON i Västra delen av Klimpfjäll och Soldalen/Velmesmakke.(2016 - 2017)

Förstärkning av OSN tillsammans med Vattenfall mot Forsnäs/Lövåsen/Badviken och på sikt Volgsjöfors.(2016-2018)

Tillsammans med Vattenfall utökat nätet på områdena Borkaliden och Odlingsvägen i Kittelfjäll.(2017).

Tillsammans med Vattenfall byggt exploateringsområde i Lövberg och Klimpfjäll (2017)

Tillsammans med Vattenfall färdigstallt ON i Eriksberg (2017)

ON i Malgonäs (2017-2018)